Katakomby Klatovy

Krypty pod klatovským jezuitským kostelem zasvěceným Neposkvrněnému početí Panny Marie a sv. Ignácovi, dnes známé jako klatovské katakomby, byly budovány jako součást stavby kostela v létech 1656 – 1676.
 

Kaple sv. Jana Nepomuckého stojí na lesním území, které dnes spravují Kolowratovy lesy Přimda, polesí Týnec. Kaple je spojena s Týneckým panstvím a byla postavena za Maxmiliána Norberta Krakovského roku 1730 na vyvýšenině proti Týneckému zámku asi 1 km západně od obce Loreta.

 

Kostel sv. Matouše Křištín z počátku 14. století, který má ve svém kněžišti zachovánu původní křížovou klenbu pod střechou a taky cenný gotický sanktuář. Z počátku 16. století pochází fresková výzdoba na stěnách a pod stropem a taky tři náhrobníky.

 
Kulečník
 

Modrý abbé

Dům čp. 150 v klatovské ulici V Alejích (dnes Dobrovského) byl přistavěn k městským hradbám na místě zasypaného příkopu v prvních letech 20. století. Je známo, že zde asi do roku 1930 byl hostinec U Senftů, pak sloužil pouze k obytným účelům.